5 สิ่งที่ประกันการท่องเที่ยวไม่คุ้มครอง

ประกันการเดินทางต่างประเทศ หรือที่หลายคนมักเรียกกันในชื่อ ประกันท่องเที่ยว เป็นการทำประกันที่จะช่วยคุ้มครองคุณในยามที่คุณจะต้องเดินทางในต่างประเทศ ซึ่งประกันการเดินทางนั้น จะเป็นการช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาระหว่างเดินทาง เช่น ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ค่าประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง ค่าชดเชยเมื่อเกิดการยกเลิกเที่ยวบิน หรือทรัพย์สินของคุณได้สูญหายในต่างประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้ ประกันการท่องเที่ยวสามารถจ่ายให้หมดได้ แต่กระนั้นก็ไม่ได้หมายความว่า การทำประกันการเดินทางจะครอบคลุมทุกอย่างของการเดินทาง โดยในวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับว่า แบบไหนบ้างที่ประกันต่างประเทศคุ้มครอง

1. การยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเหตุผลอันควร
แม้ว่าในการทำประกันการเดินทางต่างประเทศนั้น จะคุ้มครองในกรณีที่เที่ยวบินของคุณ เกิดยกเลิก หรือมาช้าจนเกิดความเสียหาย แต่ไม่ได้ครอบคลุมถึงในกรณีที่คุณเกิดยกเลิกเที่ยวบินเอง เพราะเหตุผลส่วนตัวหรือเหตุผลที่ไม่มีน้ำหนักเพียงพอ

2. ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นก่อนการเดินทาง
โดยในส่วนนี้ก่อนเริ่มทำประกันทุกครั้ง บริษัทประกันการเดินทาง จะต้องขอตรวจดูว่าผู้เอาประกันนั้น มีโรคภัยไข้เจ็บใดบ้าง หากไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ก่อนเริ่มทำประกันการท่องเที่ยว ประกันก็ยังคงคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น แต่ถ้าหากตรวจพบว่า มีโรคก่อนทำประกัน ก็จะไม่สามารถให้ความคุ้มครองหรือชดเชยค่าใช้จ่ายจากโรคนั้นได้

3. อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากความมึนเมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสารเสพติด
สำหรับนักท่องเที่ยวหลายคน อาจสนุกไปกับการท่องเที่ยว ซึ่งแน่นอนว่าบางครั้งอาจที่จะต้องมีการดื่มแอลกอฮอล์ไปบ้างไม่มากก็น้อย โดยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์หนือสารเสพติดนั้น ย่อมที่จะนำมาซึ่งการไม่รู้สึกตัวหรือทำอะไรไม่ได้สติ เช่น เดินสะเปะสะปะ เฉไปเฉมา หรือทำอะไรจนไม่อาจรู้สึกตัวได้ จนอาจเกิดอุบัติเหตุได้ ในกรณีนี้ ประกันการเดินทางไม่คุ้มครอง เพราะถือว่าผู้ทำประกันยินดีรับความเสี่ยงเองนะครับ

4. ทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง
ในการไปเที่ยวต่างประเทศ คุณก็ย่อมที่จะอยากลองอะไรใหม่ หรือเล่นสนุกในกิจกรรมหรือกีฬาต่างๆ ที่ไม่เคยได้ทำในประเทศ เช่น การกระโดดร่ม, การดำน้ำลึก, หรือ บันจีจัมพ์ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ ย่อมมีความเสี่ยงสูงมากที่จะเสียชีวิต ดังนั้นในการทำประกันต่างประเทศส่วนใหญ่จึงไม่คุ้มครองการทำกิจกรรมเหล่านี้

5. ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือกฏของต่างประเทศ
แม้ว่าการทำประกันการเดินทางต่างประเทศ จะครอบคลุมทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ แต่ก็มีอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนจะต้องรู้นั้นก็ ระวังในเรื่องของข้อห้ามและคำประกาศเตือนต่างๆ ของรัฐบาลต่างประเทศ เช่น การก่อการร้าย, ภัยธรรมชาติ, หรือการชุมนุมประท้วง ซึ่งกรณีนี้ ผู้ทำประกันอาจจะต้องอ่านความคุ้มครองในการทำประกันการเดินทางให้ละเอียดว่า ประกันที่ทำกำลังจะทำนั้นให้ความคุ้มครองมากน้อยเพียงใด

จะเห็นได้ว่ามีหลายสิ่งมากที่ประกันการเดินทางไม่สามารถให้ความคุ้มครองได้หมดทุกเรื่อง ดังนั้นก่อนเริ่มทำประกันการเดินทางทุกครั้ง ผู้ทำประกันก็ควรที่จะศึกษารายละเอียดของประกันและความคุ้มครองให้ดีเสียก่อนทำ เพราะบางบริษัทประกัน จะให้ความคุ้มครองที่ไม่เท่ากัน และสำหรับใครที่กำลังมองหาประกันการเดินทางต่างประเทศ ที่ให้ความคุ้มครองที่รอบด้าน ครบครันในทุกปัญหา เราก็ขอแนะนำ ประกันเดินทางต่างประเทศ AIG แผนประกันภัยการเดินทาง กับความคุ้มครองกว่า 180 ประเทศทั่วโลกให้คุณวางใจ ยามเดินทางในต่างประเทศ ครอบคลุมทั้งแผนรายเที่ยวที่ให้ความคุ้มครองสูงถึง 180 วัน กับ 4 แผนความคุ้มครอง และ 120 วัน สำหรับแผนรายปี ที่ให้คุณเดินทางได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี พร้อมแผนความคุ้มครองที่รองรับทุกช่วงวัย ให้คุณเที่ยวสนุก ไม่สะดุด ทุกการเดินทาง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ travel insurance thailand