ความแตกต่างระหว่างโรงเรียนนานาชาติกับโรงเรียนรัฐบาล

ในยุคนี้การศึกษาในไทยมีตัวเลือกมากมายให้กับเด็ก มีปัจจัยหลายอย่างที่ผู้ปกครองที่ต้องทำการตัดสินใจว่าจะส่งลูกของคุณไปศึกษาที่ไหนดี เพื่อเป็นการปูพื้นฐานที่ดีให้กับเด็ก แน่นอนว่าโรงเรียนแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันแต่จะมีอะไรบ้าง วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยระหว่างโรงเรียนนานาชาติกับโรงเรียนรัฐบาลมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

1.ค่าใช้จ่าย
เรื่องนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโรงเรียนนานาชาติส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ค่าใช้จ่ายต่อเทอมร่วมแสนกว่าบาทเลยทีเดียว ซึ่งโรงเรียนรัฐบาลไม่มีได้มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากขนาดนั้น ถึงโรงเรียนนานาชาติจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากนั้น แต่เด็กๆที่ได้เรียนโรงเรียนนานาชาติจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่ในเรื่องของภาษาอย่างแน่นอน

2.หลักสูตรการเรียนการสอน
โรงเรียนนานาชาติจะเน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นหลัก แต่ก็จะมีการเรียนการสอนที่เป็นภาษาไทยด้วยเข้ามาเสริมบ้าง ส่วนในวิชาอื่นๆก็จะเป็นการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษโดยทั้งหมด ต่างจากโรงเรียนรัฐบาลที่การเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันแต่จะไม่เข้มข้นเท่ากับโรงเรียนนานาชาติ ดังนั้นเด็กนักเรียนที่ได้เรียนโรงเรียนนานาชาติจะมีความแข็งแรงในเรื่องของภาษามากกว่า

3.ด้านสังคมและวัฒนธรรม
เด็กที่เรียนโรงเรียนนานาชาติจะเติบโตมาพร้อมวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่ความหลากหลายกว่านักเรียนทั่วไป เพราะความแตกต่างกันในเพื่อนร่วมชั้นที่มีวัฒนธรรมและสังคมที่ต่างกัน การได้พูดคุยการสื่อสารเหล่านี้จะช่วยให้เด็กมีมุมมองที่กว้างขึ้น ตลอดจนการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและวัฒนธรรมต่างๆได้เป็นอย่างดี

4.สภาพแวดล้อม
สภาพโดยรวมภายในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศโดยรอบ สิ่งอำนวยความสะดวก อาคารเรียน ความสะอาดในชั้นเรียน แน่นอนว่าเมื่อคุณได้จ่ายค่าเทอมที่แพงแสนแพงแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงเรียนจะมีคุณภาพดีตามไปด้วยนั่นเอง

5.โอกาสในศึกษาต่อในระดับสูง
เมื่อเด็กมีความรู้มากกว่าสองภาษาขึ้นไป สามารถพูดอ่านเขียนได้ ถือเป็นประโยชน์ให้กับตัวเด็กเองในการศึกษาต่อในระดับสูง หรือเป็นการเปิดโอกาสให้กับตนเองได้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศก็เป็นไปได้ ในอนาคตเมื่อถึงวัยที่ต้องทำงานมักจะมีข้อได้เปรียบมากกว่า เนื่องจากมีการคุ้นชินกับชาวต่างชาติ สามารถพูดคุยสื่อสารและปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่ความหลากหลายได้

ความต่างเหล่านี้เป็นเพียงพื้นฐานส่วนหนึ่งที่ได้นำให้เปรียบเทียบเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามการเลือกโรงเรียนเป็นการส่งเสริมและพัฒนาลูกเท่านั้น ผู้ปกครองก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยและพัฒนาส่งเสริมลูกให้เติบโตอย่างสมบูรณ์แบบ สำหรับผู้ปกครองท่านไหนที่กำลังมองหาโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพ เราขอแนะนำ TCIS โรงเรียนนานาชาติสามภาษา ไทย-จีนและอังกฤษ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก WASC สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา เปิดสอนตั้งแต่อายุ 2 ปีขึ้นไป – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Thai-Chinese International School